Szkoła im. Goethego [Goethe-Schule]

Szkoła im. Goethego [Goethe-Schule]

W dniu 11 września 1911 r. podjęta została decyzja rady miejskiej o budowie "nowej szkoły". Paul Miersch, pracujący wówczas jeszcze jako nauczyciel, sprawujący potem przez 25 lat posadę rektora szkoły, już wtedy aktywnie uczestniczył w planowaniu budowy. Życzył on sobie nowoczesny budynek szkolny w Neuenhagen, który "nie miał przypominać koszarów". Przyjął on więc następujące założenie, które praktycznie w całości zostało zrealizowane: "Budynek szkoły... nie powinien być usytuowany w pobliżu drogi, nie może on być otoczony wysokim żelaznym płotem. Ogród przed szkołą należy obsadzić drzewami, pomiędzy którymi będzie rósł trawnik. Podwórko szkolne ma być przedzielone drzewami na dwa obszary, w tym przed budynkiem urządzony zostanie plac zabaw i boisko. Gatunki drzew i krzewów zostaną tak dobrane, by mogły służyć celom edukacyjnym na lekcjach przyrody". W dniu 26 września 1913 r., po półtorarocznym okresie budowy "nowa szkoła" oddana została do użytku. Był to gustowny budynek z przestronnymi salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, aulą, szerokimi korytarzami wyposażonymi w dystrybutory na wodę, a nawet wieżą zegarową z okrągłą kopułą na dachu. Prostota budowli nieprzypadła jednak do gustu późniejszym władzom nazistowskim, tak więc podczas rozbudowy dachu w latach 1935/36 kopułę zastąpiono szpiczastą wieżą. W dniu 28 czerwca 1949 r. z okazji 200. rocznicy urodzin Johanna Wolfganga von Goethe "nowej szkole" nadano obowiązującą do dziś nazwę "Szkoły im. Goethego".           

Adres: Rathausstraße 28, 15366 Neuenhagen bei Berlin

Tłumaczenie z j. niemieckiego wykonała Magdalena Feye