Rejestracja działalności gospodarczej przez usługodawcόw z krajόw unijnych zgodnie z wytycznymi Uni Europejskiej

Informacje ogόlne

 

Gmina Neuenhagen niedaleko Berlina daje Państwu możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz jej rejestracje w Urzędzie w Neuenhagen:
Gewerbeanmeldung in Neuenhagen.

W celu wprowadzenia w życie wytycznych unijnych dotyczących wykonywania działalności usługowych, kraj Brandenburg utworzył Wyłączny Ośrodek Kontaktowy do kontaktόw w powyższych sprawach.

Wiecej Informacji znajdziecie Państwo pod..
www.dienstleistungsrichtlinie.brandenburg.de.

Podstawy stosowania wytycznych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej znajdziecie Państwo w podręcznej broszurze, wydanej przez Unie Europejską w jezyku państw członkowskich.

Podstawa prawna

W kraju Brandenburg organem odpowiedzialnym za koordynację oraz wprowadzenie w życie „Wytycznych Unijnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej” jest Ministerstwo ds. Gospodarki. 

Ustawowo przewidziane normy znajdziecie Panstwo poniżej:

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i (elektronicznie) podpisany formularz na rejestrację działalności gospodarczej (GewA1)
  • dowód osobisty lub paszport, ewentualnie upoważnienie
  • w przypadku osób prawnych, kopię aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru ( np. handlowego, spółdzielni lub rejestru stowarzyszeń), kopię  uchwały wspólników lub rejestracji w sądzie rejonowym
  • przy złożeniu wniosku o rejestrację działalności gospodarczej dla założonej lecz jeszcze nie wpisanej do rejestru handlowego osoby prawnej – kopię potwierdzonej notarialnie umowy założenia, zgłoszenia w sądzie rejonowym oraz upoważnienie wspólników do zgłoszenia rejestracji działalności gospodarczej przed wpisaniem do rejestru handlowego.

Koszt

  • 26 eur - osoby fizyczne
  • 31 eur - osoby prawne z jednym przedstawicielem prawnym (13 eur każdy kolejny przedstawiciel prawny)

Wyłączny Ośrodek Kontaktowy Kraju Brandenburg

Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg
Kierownik Centranlego organu kontaktowego Kraju Brandenburg

Heinrich-Mann-Allee 107, D-14473 Potsdam 

Team
Telefon: +49 (0) 331 8661818

Telefax: +49 (0) 331 8661810

E-mail: dienstleistungsrichtlinie@mwe.brandenburg.de

Osoba kontaktowa Gminy Neuenhagen koło Berlina

Dział III: Usługi dla obywateli oraz organizacje socjalne

Am Rathaus 1, D-15366 Neuenhagen bei Berlin

Nicole Mirus

Telefon: 03342 245321

Telefax: 03342 245447

E-mail: n.mirus@neuenhagen-bei-berlin.de

 

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oraz prawidłowość tłumaczenia  udostępnionych na tej stronie internetowej informacji.

 

Hinweis: Die Gemeinde Neuenhagen bei Berlin übernimmt keine Verantwortung auf Vollständigkeit und für Übersetzungsfehler der Informationen.


Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.